#מבודדים

#מבודדים | הבידוד של אחיעד הסתיים, אבל מה עכשיו?

אחיעד שרוי באי ודאות, השבועיים שלו הסתיימו אולם הוא לא יודע אם תקופת הבידוד שלו הסתיימה
מערכת כאן
17 במרץ 2020
07:38