#מבודדים

#מבודדים | הילה והבנות מעבירות את הזמן ביצירה

הבידוד הוא זמן טוב לנצל את כישורי הציור והעלאת זיכרונות מפריז
מערכת כאן
17 במרץ 2020
08:40