נייעס

נייעס | פרק 2 - ככל אשר יורוך

וַעֲשִיתֲ כֱכֹל אֲשֱר יוֹרוּּךַ": ייחודו של העיתונאי החרדי בא לידי ביטוי ביום הבחירות הדרמטי
מערכת כאן
17 במרץ 2020
09:20