t
ישוב דתי

"אין נפש חיה בחוץ": השבת המוזרה שעברה על היישובים הדתיים

זו הייתה שבת חריגה בעבור רוב הישראלים, אבל בכמה יישובים דתיים שתושביהם בבידוד, הפער היה בולט במיוחד - מבתי כנסת מלאים, ארוחות שבת חגיגיות ואנשים מטיילים ברחובות - לערי רפאים של ממש
עופר חלפון
22 במרץ 2020
23:37