#מבודדים

#מבודדים | דינזגוף בימי סגר

עומר נוסע למשלוח הבא על דיזנגוף הריק מאדם (כמעט) לחלוטין
מערכת כאן
29 במרץ 2020
15:20