שמות הנופלים

18.05.1948 - 11.06.1948

שידור שמות חללי מערכות ישראל 28.04.2020 - 00:00-1:00
מערכת כאן
23 באפריל 2020
20:08