שמות הנופלים

12.06.1948 - 19.09.1948

שידור שמות חללי מערכות ישראל 28.04.2020 - 1:00-2:00
מערכת כאן
23 באפריל 2020
20:10