שמות הנופלים

14.07.1973 - 10.10.1973

שידור שמות חללי מערכות ישראל 28.04.2020 - 8:00-9:00
מערכת כאן
23 באפריל 2020
20:19