שמות הנופלים

24.10.1969 - 13.07.1973

שידור שמות חללי מערכות ישראל 28.04.2020 - 7:00-8:00
מערכת כאן
23 באפריל 2020
20:21