שמות הנופלים

23.04.1979 - 04.08.1982

שידור שמות חללי מערכות ישראל 28.04.2020 - 12:00-13:00
מערכת כאן
23 באפריל 2020
20:27