שמות הנופלים

02.06.1986 - 19.02.1991

שידור שמות חללי מערכות ישראל 28.04.2020 - 14:00-15:00
מערכת כאן
23 באפריל 2020
20:30