שמות הנופלים

19.02.1991 - 29.07.1995

שידור שמות חללי מערכות ישראל 28.04.2020 - 15:00-16:00
מערכת כאן
23 באפריל 2020
20:31