שמות הנופלים

29.07.1995 - 31.03.2000

שידור שמות חללי מערכות ישראל 28.04.2020 - 16:00-17:00
מערכת כאן
23 באפריל 2020
20:32