רנן דוולצקי

כאן מקשיבים | אנשים אומרים לי "מה אתה, אוטיסט?". אני עונה "כן"

רנן דוולצקי הוא אוטיסט בתפקוד גבוה. קשה לו לפתוח עם אנשים בשיחה, הוא לא יכול להיות צבוע ומתקשה להתמודד עם רעש ועם הומור. מה שונה אצלו? "הרגשות שלי יבואו לא פעם בצורה נסערת או חזקה"
אורית נבון
13 במאי 2020
16:04