t
יאנה בר

כאן מקשיבים | "המשפחה שלי לא תהיה כמו שאני גדלתי": יאנה הייתה חיילת בודדה

יאנה בר התקשרה למשטרה כשהייתה בת תשע והתלוננה על המכות שקיבלה מהוריה. שוטרים לקחו אותה והיא הועברה לפנימיה ומאוחר יותר למשפחה מאמצת. למרות שהצבא ויתר עליה כי חשש שתנקום בהוריה הביולוגיים (!) היא לא ויתרה והתגייסה
אורית נבון
20 במאי 2020
09:10