t
אורלי לוי אבקסיס, ארכיון
צילום: כאן חדשות

באה לעשות שינוי? הבירוקרטיה שמאחורי הקמת המשרד של אורלי לוי-אבקסיס

צוות בין-משרדי יוקם לפתרון הסוגיות שעלו בהקמת המשרד לחיזוק וקידום קהילתי. עד שלא יאושרו ההמלצות, היחידות שאמורות לעבור למשרד ימשיכו לקבל שירותים מהמשרד לביטחון הפנים
רועי ינובסקי
31 במאי 2020
17:30

הממשלה אישרה היום (ראשון) הקמה של צוות בין-משרדי שיגבש המלצות לפתרון סדרת סוגיות ובעיות שעלו בשל הרצון להקים משרד חדש בעבור ח"כ אורלי לוי-אבקסיס. על פי ההסכם הקואליציוני, המשרד החדש של לוי-אבקסיס יכלול יחידות מהמשרד לביטחון הפנים, אלא שהתברר שהקמתו דורשת שינויי חקיקה ופתרון לסוגיות הנוגעות לסמכויות המשרדים שתחתיו.

התיק המומצא של אורלי לוי יגרום לכאוס במשרד לביטחון הפנים - ויעמיד פרויקטים בסכנה

כך למשל, הרשות למלחמה באלימות, סמים ואלכוהול שאמורה לעבור למשרד החדש, עברה רפורמה לפני שנתיים במסגרתה הוגדרו בחוק שורה של נושאים כמו הממשקים מול המשטרה והכפיפות למשרד לביטחון הפנים, וגם המעמד של תוכניות כמו "עיר ללא אלימות", התוכנית למניעת אלימות נגד סגל רפואי, שיטור עירוני ועוד. בשל הבעייתיות החוקית של ההעברה למשרד חדש נכתב בההחלטת הממשלה היום שלוי-אבקסיס תביא לאישור שינוי חקיקה שיעביר חלק מהסמכויות למשרד החדש, ואילו השיטור העירוני והתוכנית למניעת אלימות נגד סגל רפואי יישארו במשרד לביטחון הפנים.

נושא נוסף שנדרשת לגביו החלטת ממשלה מיוחדת נוגע למטה להגנה על ילדים ברשת (105) כולל עבודה צמודה מול המשטרה ויחידה 105 בלהב 433. גם כאן התגלה קושי בפיצול היחידה וגם בסמכויות. לכן הוחלט לאשר בהחלטת ממשלה העברת אזרחים למשרד החדש ואילו השוטרים יישארו תחת המשטרה והמשרד לביטחון הפנים. החלטת הממשלה בעניין זה תתוקן והובהר בה שלמשרד החדש אין סמכויות, תוכניות או תפקידים של המשטרה ושירות בתי הסוהר.

לא ברור עדיין כמה תקנים המשרד הזה ידרוש, אולם כבר כעת נכתב בהחלטת הממשלה כי השרה מבקשת לאשר העסקת יועץ משפטי עצמאי למשרד

כמו כן, היום יוקם צוות בין-משרדי שכולל נציגים של משרד ראש הממשלה, הממונה על השכר, אגף תקציבים, החשב הכללי ונציבות שירות המדינה שיגבש המלצות בתוך 45 יום על אופן העברת היחידות בין המשרדים. הצוות אמור לדון במטה המשרד, תקנים, לוגיסטיקה, מיקומי המשרדים ומה לא. מאחר וייתכן שיתגלו עוד בעיות או שישנם צעדים נוספים שיש בעיה ליישמם, נכתב בהחלטת הממשלה שהצוות הזה יוכל להביא עוד דרישות לתיקוני חקיקה, או החלטות ממשלה או כל מה שצריך.

לא ברור עדיין כמה תקנים המשרד החדש הזה ידרוש, נושא זה ייקבע בעבודת הצוות המיוחד, אולם כבר כעת נכתב בהחלטת הממשלה כי השרה מבקשת מהממשלה לאשר העסקת יועץ משפטי עצמאי למשרד. עד שלא יאושרו הפתרונות, היחידות שאמורות לעבור למשרד ימשיכו לקבל שירותים מהמשרד לביטחון הפנים.