-

האם הרומנטיקה בין דובי הנמלים תנצח את סכנת ההכחדה?

רמיט וכרמלה הם השגרירים בישראל של זן דובי הנמלים מדרום אמריקה. זה בערך הדבר היחיד שמשותף להם, כי בעוד כרמלה ידידותית, גאה ואצילית, טרמיט ביישן, עצל ושקט. האם הזוג המוזר יביא צאצא שיאריך את חייו של הזן הנכחד?
גיא קוטב
20 ביוני 2020
19:38