t

כיצד מכשירים מורים רבים כל כך בזמן כה קצר?

אחד האתגרים המרכזיים במתווה החזרה ללימודים הוא כמות המורים שיש לגייס ולהכשיר תוך חודש בשביל לאפשר את כל פיצולי הכיתות הנדרשים. איך עושים את זה?
משחקי הכיס
17 באוגוסט 2020
14:14