12 תלונות על איומים כלפי שופטים עד יולי - מספר התלונות בכל 2019

במשטרה ובהנהלת בתי המשפט מסרבים לעדכן כיצד טופלו התלונות על איומים נגד שופטי העליון ברון ופוגלמן
אמוץ שפירא
26 באוגוסט 2020
07:49

מגמת עלייה מסתמנת במספר התלונות על איומים כלפי שופטים ב-2020. בחצי הראשון של השנה בלבד, מספר התלונות שהגיש משמר בתי המשפט למשטרה השתווה למספר התלונות שהוגשו למשטרה בשנת 2019 כולה. על פי נתונים שהגיעו לידי כאן חדשות, אחרי כמה שנים רצופות שבהן הלך ופחת מספר התלונות, ניכר כעת שינוי מגמה.

בשנת 2016 הגיש משמר בתי המשפט למשטרה 32 תלונות על איומים כלפי שופטים. בשנת 2017 הוא הגיש 25 תלונות, ובשנת 2018 ירד מספר התלונות שהוגשו ל-13. בשנת 2019 מספר התלונות שהוגשו למשטרה היה 12 - מספר התלונות שהוגשו כבר במחצית הראשונה של 2020.

שתיים מתוך 12 התלונות שהגיש המשמר למשטרה הן התלונות על איומים כלפי שופטי בית המשפט העליון ענת ברון ועוזי פוגלמן. אף שעברו כבר יותר מחודשיים, במשטרה ובהנהלת בתי המשפט מסרבים לעדכן כיצד הן טופלו ומהן תוצאות החקירות שנפתחו.

מהרשות השופטת נמסר: "איננו מוסרים מידע על אודות חקירות המתבצעות בידי משטרת ישראל, בין אם הסתיימו ובין אם תלויות ועומדות". לעומת זאת, מספר השופטים המאובטחים ירד השנה לאחד - שופט מחוזי, בעוד שבארבע השנים הקודמות היו בזמנים שונים בסך הכל שבעה שופטים מאובטחים - ובהם שופט עליון אחד.

תגיות:
משפט