t
מהצד השני עם גיא זהר | 30.08.2020

מהצד השני עם גיא זהר | 30.08.2020

בימים של שטף בלתי פוסק של מסרים ואינפורמציה, יש מי שמנסה לעשות סדר. גיא זהר בטור יומי, חושף את הפער שבין המציאות לבין הדרך בו היא משתקפת בתקשורת, ואת המנגנונים שמעצבים לנו אותה.
מערכת כאן
30 באוגוסט 2020
18:57