-

התופעה החדשה בחברה הערבית: גירושים בגלל השלכות הקורונה

בין שמדובר באבטלה הגואה או במצב הכלכלי המידרדר – במגזר הערבי יש דיון בלתי פוסק בשאלה – כיצד אפשר לעצור את התופעה?
ערן זינגר
09 בספטמבר 2020
22:47

בערבית כבר נתנו לתופעה הזאת שם: טלאק אל-קורונה. גירושין בשל ההשלכות הכלכליות והחברתיות של המגפה. בין שמדובר באבטלה או במצב הכלכלי המידרדר במגזר הערבי מתקיים דיון בלתי פוסק בשאלה- כיצד אפשר לעצור את התופעה?