מבקר המדינה מתניהו אנגלמן
צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

מבקר המדינה: מקבלי ההחלטות לא יודעים נתונים חיוניים בזמן אמת

מתניהו אנגלמן פרסם את ממצאי הביניים בנושא טיפול הממשלה במובטלים ובדורשי עבודה במשבר קורונה: "מצב זה פוגע בהחלטות הממשלה בנוגע לתמיכה באזרחים ובתמריץ החזרה לעבודה - יישום ההמלצות יסייע להמשך ניהול המשבר"
ליאל קייזר
10 בספטמבר 2020
10:00

מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, פרסם היום (חמישי) את דוח הביניים של משרדו בנושא טיפול הממשלה במובטלים ובדורשי עבודה במשבר קורונה. ממצאי הביניים מצביעים, בין היתר, על מצב שבו מקבלי ההחלטות אינם יודעים נתונים חיוניים בזמן אמת, ושמענק דמי אבטלה חלקיים הניתנים לאלו שעובדים בשכר נמוך אינו מיושם בשל חסמים ביורוקרטיים.

לדברי אנגלמן, "מדובר בכשלים שניתן לתקן כבר בעת הנוכחית, וזו מטרתי בפרסום ממצאי הביניים. יישום ההמלצות יסייע להמשך ניהול המשבר, לבחינת חלופות לתוכניות סיוע רלוונטיות ולייעול המענה לאזרחים". המבקר הציג את הממצאים בפני המוסד לביטוח לאומי ומשרד האוצר, כולל המלצות לצעדים שיוכלו לשפר את הסיוע למובטלים ואת השירות הניתן לציבור. 

על פי ממצאי הביניים, עולה כי למוסד לביטוח לאומי אין נתונים בזמן אמת על תעסוקת עובדים, שכרם ועל היקף מבקשי העבודה בעקבות המשבר. לאור זאת, ציין המבקר כי "מצב זה אינו מאפשר לאמוד בזמן אמת את מספר המובטלים והנמצאים בחופשה ללא תשלום בעקבות משבר קורונה, ופוגע בהחלטות הממשלה בנוגע לתמיכה באזרחים ובתמריץ החזרה לעבודה".

בדוח צוין כי נתוני האבטלה נמדדים כיום על ידי שלושה גופים שונים: הביטוח הלאומי שסופר את מקבלי קצבת האבטלה לפי מספר התביעות שהוא משלם עליהן; שירות התעסוקה שסופר את דורשי העבודה שפנו לשירות התעסוקה; והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שמתבססת על סקרי כוח אדם שבוצעו לפי הגדרות מסוימות. "בנסיבות אלו לא ניתן לקבוע כמה מובטלים יש באמת, לא ניתן לבחון את סוגיית האבטלה ולגזור מכך את הצעדים הנכונים לשוק העבודה", כותב אנגלמן.

המוסד לביטוח לאומי - נתונים שהתקבלו מהמעסיקים

לפי הממצאים, הסיבה לפערים בנתונים נובעת מכך ש"המוסד לביטוח לאומי אינו עומד על כך שהמעסיקים ידווחו לו בכל חודש וחודש, על כל אחד מהעובדים שהם מעסיקים, באופן פרטני ונפרד. בהיעדר דיווח מדויק על העובדים גם המידע אודות נתוני התעסוקה אינו מדויק. הדבר פוגע בתשתית לקבלת החלטות, להן משמעויות כלכליות עמוקות במיוחד בעת הזו שבה המדינה מתמודדת עם משבר הקורונה".

בהמלצות המבקר המופיעות בדוח נכתב: "על המוסד לביטוח לאומי לחייב את כל המעסיקים, לפחות בעת המשבר התעסוקתי הנוכחי, למסור לו נתוני שכר חודשיים באופן מקוון לגבי כלל עובדי הגוף, תוך מתן מידע לגבי כל עובד בנפרד - במתכונת הדוח החצי שנתי המוגש כבר עתה".

בנוסף ממליץ המבקר "לבחון את החסמים הבירוקרטיים ואת הדרכים למימוש מיטבי של זכאות מקבלי קצבת אבטלה, כדי שהתהליך יהיה יעיל, ראוי שהוא ייושם באופן מקוון, דבר שגם יתאים לנסיבות בעת הזו". הדוח המלא צפוי להתפרסם בחודשים הקרובים, והוא יכלול 15 נושאים בנוגע לטיפול מצד המדינה במשבר הקורונה.

הדוח הוא חלק מדוחות ביניים שיפרסם אנגלמן, עליהם פורסם בכאן חדשות בנוגע לניהול משבר הקורונה. בין הנושאים שאנגלמן בדק: הסיוע הכלכלי לאזרחים, איכון הטלפונים של אזרחים על ידי שב"כ, מערך הבדיקות, ממשקי העבודה בין הרשויות, פעולת המטה לביטחון לאומי, הסברה ועוד. פרסום תוצאות הבדיקה לא יחכה לדוח השנתי, אלא יפורסם בדוח ביניים. עדיין לא ידוע אילו מבין הנושאים שנבדקו יופיעו כבר בדוח הביניים.