t
צליל אברהם

כאן דעה | האם מובטלים באמת מעדיפים לשבת בבית?

הזינוק המטורף באחוזי האבטלה החזיר לחיינו מעשייה ישנה שצצה בכל משבר כלכלי: הסיפור על המובטלים שמעדיפים לשבת בבית, מקבלים דמי אבטלה, ולא רוצים לעבוד. אז צליל אברהם צללה לנתונים וגילתה שהמציאות קצת שונה
צליל אברהם
16 בספטמבר 2020
11:03