אליה גרינפלד ודניאלה רגב

סודות הבנים | למה גברים חשים צורך להסביר דברים ומה זה בכלל "הסגברה"?

גברים, האם אתם מסגבירים? ואם כן, אתם מסגבירים רק לנשים או שאולי גברים מסגבירים לגברים? מעבדת הבנים שוב נחשפת בפרק חדש של "סודות הבנים"
אליה גרינפלד
11 באוקטובר 2020
11:57