t
עמוד האש - פרק 3
עמוד האש - פרק 3

עמוד האש - פרק 3

עם ישראל אייכה? (שנות ה-20). מדוע לא ניצלו היהודים את ההזדמנות עם ראשית המנדט ולא עלו בהמוניהם לארץ ישראל? מדוע לא הספיקו להקים את מדינה בטרם השואה? מה פשר קריאתו המפורסמת של ד"ר וויצמן "עם ישראל אייכה?"
מערכת כאן
10 בנובמבר 2020
17:00