מקצועות במספרים

מקצועות במספרים | באיזה מהירות נוסעת רכבת פושין בסין?

באיזה מהירות נוסעת הרכבת שלו וכמה שעות הוא עובד ביום? הצטרפו ליום בחייו של ין ש'ואה בין, נהג רכבת פושין - מהרכבות המהירות בעולם
מערכת כאן
26 באוקטובר 2020
10:48