פיתגורס מתהפך בקברו: מקצוע המתמטיקה נפגע אנושות בע

"מרגישים שאנחנו בפיגור": מחדל לימוד המתמטיקה

המורים לא מספיקים ללמד אפילו חצי מהחומר, התלמידים לא מצליחים לעקוב
לירן כוג'הינוף
22 בנובמבר 2020
21:01

מחדל הלמידה מרחוק - המספרים נחשפים: נתונים פנימיים של משרד החינוך מעידים על פיגור גדול בחומר הנלמד במתמטיקה בחטיבה העליונה. על פי הנתונים, מתוך החומר שהיו אמורים להספיק המורים עד לתחילת חודש נובמבר, הספיקו ללמד רק בין 38% ל-55%.

מהנתונים עולה עוד כי אומנם ישנם דיווחים על נוכחות בשיעורי הזום במתמטיקה של מינימום 66%, אך רוב המורים מודים כי הנוכחות אינה מעידה בהכרח על מעורבות בשיעור ועל למידה.

מורים רבים למתמטיקה דיווחו כי ישנו מחסור בחומר לתלמידים חלשים וחומרים בשפה הערבית וכי אין באמת דרך לבדוק את מהימנות הבחנים והעבודות שמגישים התלמידים.