בין השמשות | עונה 3, פרק 58 - מיכל דליות

בין השמשות | עונה 3, פרק 58 - מיכל דליות

ביקור ויעוץ בביתם המורכב של יעקב אבינו, שתי נשותיו, שתי שפחותיהן וילדיהם הרבים שאינם מפסיקים לריב. מה המקבילה המודרנית לבית הזה? ואיזה עצות נותנת סופר-נני מיכל דליות למי שגידלו את שניים עשר שבטיא?
מערכת כאן
27 בנובמבר 2020
15:00