t
אחיותיהן של הרוגי אסון הכרמל ממשיכות את דרכם

"לסיים את מה שהוא לא עשה": אחיותיהן של הרוגי אסון הכרמל ממשיכות בדרכם

לצד הזעם והאבל, שתי משפחות מהרוגי האסון החליטו להנציח את בניהן בדרך מיוחדת. הבנות, אחיותיהן של הנופלים, התגייסו גם הן לשירות, כדי לסגור מעגל
איתי שיקמן
03 בדצמבר 2020
23:17