בית המשפט המחוזי בירושלים

תיקי האלפים: הסתיים הדיון בטענות נתניהו לביטול כתב האישום

השופטים שאלו את התביעה מדוע אין רשימה מלאה ומדויקת של הפניות בעניין הסיקור באתר וואלה. התביעה: התיק מספר סיפור של התערבות באתר שנענתה באופן חריג
אמוץ שפירא
06 בדצמבר 2020
09:56
עודכן ב 13:13

תיקי האלפים: בית המשפט המחוזי בירושלים דן הבוקר (ראשון) בטענות המקדמיות שהוגשו מטעם ראש הממשלה נתניהו ובני הזוג שאול ואיריס אלוביץ הנאשמים עמו בתיק 4,000. בדיון הקשו השופטים על התביעה בעניין הטיעון שהעלתה ההגנה ולפיו האישום אינו מפרט כנדרש את הפניות מטעם ראש הממשלה להתערבות באתר וואלה. השופטים תהו מדוע אין רשימה מלאה ומדויקת של הפניות בעניין הסיקור באתר.

בתביעה השיבו כי התיק מספר סיפור של התערבות באתר שנענתה באופן חריג, גם דרך פירוט סוגי הפניות, והצגת רשימת דרישות מדויקת חוטאת למציאות ולתיק. עו"ד ליאת בן ארי הוסיפה כי גם בתיק 1,000, תיק טובות ההנאה, יש קו אספקה סדיר של סיגרים ושמפניות, אך אין תיעוד מדויק מה הועבר לידי ראש הממשלה או רעייתו ומתי.

עוד טענו הסניגורים בדיון, בין השאר, כי כתב האישום הוגש שלא כדין שכן במקביל להעברתו לנתניהו וליושב ראש הכנסת, הוא לא הועבר גם ליושב ראש ועדת הכנסת. על כן מעלה ראש הממשלה טענת לחסינות. התביעה, בתגובתה לפני כמה ימים, תהתה כיצד ראש הממשלה מעלה טענת חסינות כאשר הוא ויתר עליה במודע לפני כשנה.

עורך דינו של נתניהו, עמית חדד, אמר  בדיון כי צוות ההגנה חשב שצריך לשמוע ראיות בדיון על חסינות מהותית והגנה מן הצדק. בעניין החסינות הדיונית אמר עו"ד חדד: "חשבנו שיש מספיק חומר בפני בית המשפט. אין מחלוקת ביחס לעובדות, חוץ מלערפל את המציאות".
מטעם ראש הממשלה נטען עוד שכתב האישום הוגש שלא כדין. התנאי הראשון לפי החוק להגשת כתב אישום הוא כי לפני הבקשה לבית המשפט יומצא עותק מכתב האישום לח"כ הנאשם, יו"ר הכנסת ויו"ר ועדת הכנסת. בדיון אמר עו"ד חדד כי אין מחלוקת שכתב האישום הוגש לפני שנמסר ליו"ר ועדת הכנסת. "כתב אישום נגד ח"כ הוא פריצה נגד עקרון הפרדת הרשויות וכדי לשמור עליו, יצרו את החוק הזה. גם המדינה כפופה להוראות החוק, והיא עוקפת אותן פה", אמר.

סניגוריהם של בני הזוג אלוביץ' טענו גם הם בבית המשפט כי הפרליטות נקטה בדרך של קיצור וערפול באופן פסול ובניגוד לחוק. לדבריהם, היה על התביעה לפרט אם וכיצד נעשו פניות מטעם ראש הממשלה לזוג להתערבות בסיקור. "המציאות הפוכה", טען עוה"ד ז'ק חן בשם שאול אלוביץ. "את הפניות של נתניהו אליו אפשר לספור על אצבע אחת, ולאיריס אלוביץ בכלל לא היו פניות של נתניהו עצמו". עו"ד מיכל רוזן עוזר אמרה בשם איריס אלוביץ' כי אין הצדקה לאפליה בינה ובין שרה נתניהו שלה נסגר התיק או לאילן ישועה, שהיה מנכ"ל וואלה ולא נחקר.

ביום חמישי פרסמה פרקליטות המדינה את תגובתה לטענות סנגורי נתניהו בתיקים המתנהלים נגדו, לפיהן יש לבטל את כתב האישום. בתשובה לבית המשפט המחוזי מסרה הפרקליטות: "טענותיו משוללות כל יסוד, הוא מציג תמונה מוטה ומעוותת". גורמים בסביבת ראש הממשלה הגיבו: "הפרקליטות מתפרקת מכל אחריות ומעוותת את המציאות".

תשובת הפרקליטות הגיעה לאחר ששבוע קודם לכן, עורכי דינו של ראש הממשלה הגישו לבית המשפט כ-200 עמודים שלטענתם מוכיחים כי נתניהו סומן מראש, ובתיקים נגדו נעשה שימוש באמצעים פסולים ופליליים: "המציאו עבירה ואז ביצעו מעשים פליליים כדי להוכיח אותה".

מהפרקליטות נמסר כי על פי התשתית המשפטית ומסכת העובדות לא נפל כל פגם בהליכי הגשת כתב האישום: "לעניין טענות הנאשם על מהלכי חקירה 'פסולים ואלימים' - התביעה מבהירה כי לאחר שמיעת הראיות תתברר לבית המשפט התמונה העובדתית המשקפת את האמת. זאת, להבדיל מהתמונה המוטה והמעוותת המוצגת כעת על ידי הנאשם, תוך הצגה מגמתית של חלקי ראיות הבאים לבסס לכאורה נרטיב של חקירה נפסדת".

נוסף על כך, לכאן חדשות נודע כי הסנגורים צפויים להעלות בדיון היום את סוגיית החסינות באופן ממוקד גם בנוגע לתיק 2000 (שיחות נתניהו-מוזס). הם יטענו כי לנתניהו עומדת  חסינות עניינית, ולכן על בית המשפט לבטל את האישום בתיק הזה נגדו, שבו הוא מואשם במרמה והפרת אמונים.

בסוף חודש מאי נפתח בבית המשפט המחוזי בירושלים משפטו של ראש הממשלה נתניהו, המואשם בשוחד, מרמה והפרת אמונים. בסוף חודש נובמבר החליט בית המשפט לדחות את שלב ההוכחות לחודש פברואר, ונימק: "נוכח הצורך בהתאמות פיזיות חדשות, בין השאר, על רקע נגיף קורונה".