לשכת תעסוקה
יוסי זמיר, פלאש 90

מנזקי המשבר: תעסוקת החמישון התחתון נפגעה פי 5 לעומת החמישון העליון

משרד האוצר: התעסוקה בחמישון התחתון באוקטובר נמוכה בכ-30% מתחילת המשבר. התעסוקה בחמישון העליון נפגעה ב-6% בלבד
ליאל קייזר
13 בדצמבר 2020
13:15

התעסוקה של החמישון התחתון במשק הישראלי נפגעה כמעט פי חמישה ביחס לפגיעה בחמישון העליון. כך עולה מנתונים שמפרסם היום (ראשון) אגף הכלכלנית הראשית במשרד האוצר. לפי הסקירה, שיעור התעסוקה של חמישון ההכנסות התחתון היה נמוך באוקטובר ב-29% ביחס לשיעור התעסוקה בתחילת המשבר, בעוד ששיעור התעסוקה של החמישון העליון ירד ב-6% בלבד.

הפגיעה המשמעותית יותר בתעסוקה של בעלי הכנסה נמוכה מוסברת בין השאר בפגיעה הגבוהה במי שאינם אקדמאים ובעובדים במשרות חלקיות. שיעור התעסוקה של אלו שאינם בעלי תואר אקדמי ירד ב-22%, לעומת ירידה של 10% בתעסוקת בעלי התארים. הנפגעים העיקריים בשל הסגרים הם אנשים חסרי תעודת בגרות, שמועסקים בדרך כלל בעבודות שלא ניתן לעשות מרחוק, וכן סטודנטים, שמועסקים רבות בענפי המזון, התיירות והבידור.

הירידה בשיעור התעסוקה במהלך הסגר השני בולטת במיוחד בקרב הגברים החרדים והנשים הערביות (%25 ו-21% בהתאמה בחודש אוקטובר בהשוואה לשנת 2019. בד בבד חלה ירידה משמעותית גם בתעסוקת הגברים הערבים (22%), אך נראה שירידה זו החלה כבר בחודשיים הראשונים של השנה, כלומר עוד קודם למשבר.

בעוד ששיעור האבטלה הממוצע עמד בחודש אוקטובר על 21.8%, שיעור האבטלה בקרב האוכלוסייה החרדית היה גבוה במיוחד - 26% בקרב גברים ו-24% בקרב נשים. לעומת זאת, שיעור האבטלה בקרב האוכלוסייה הערבית היה נמוך יחסית 13% לגברים ו-15% לנשים, אך הדבר נובע מכך שחלק ניכר מהם הפסיקו לחפש עבודה ונמצאים מחוץ לכוח העבודה.