עצם העניין | 13.12.20

עצם העניין | 13.12.20

העיתונאי קלמן ליבסקינד בתוכנית ראיונות יומית. על הפרק: הדילמות והעימותים שמובילים את סדר היום החדשותי.
מערכת כאן
13 בדצמבר 2020
19:29

סרטון מונגש לבעלי לקות שמיעה