כאן דיגיטל

כאן לרגע | יובל הוא בן ים שמחפש את עצמו במצולות

יובל שייך לקהילת בני ובנות ים. כשהוא עוטה עליו את הסנפיר, הוא נותן לעצמו להשתחרר מכל הגבולות והמגבלות ומראה לעצמו ולאחרים שכולם יכולים לצאת מגדר הרגיל ולהיות מי שהם
מערכת כאן
20 בדצמבר 2020
12:12