אליה גרינפלד

אליה מסביר דברים בעזרת צעצועים | איך זה יכול להיות שיש שוב בחירות?!

איך מצאנו את עצמנו שוב בלופ האכזרי והמתיש של בחירות נוספות? אליה גרינפלד גייס ברווזונים חמודים ומנחמים כדי לנסות ולהסביר את מה שנראה שלא יכול להיות לו הסבר
אליה גרינפלד
23 בדצמבר 2020
09:55