t

סוללים את הדרך

שיעור הנפגעים הערבים בתאונות דרכים גבוה משמעותית מחלקם באוכלוסיה. סיפורם של שלושה אנשים מהמגזר שמנסים לשנות את התמונה העגומה
רום ליאור
03 בינואר 2017
12:00
עודכן ב 19 אוקטובר 16:29