t

הון-עיתון-חידון

מי הם שלדלסון ואלדלסון, איפה הג'ינג'י והיכן כותבת סימה? יצאנו לבדוק מה הציבור מבין משלל הפרסומים בפרשת ביבי-נוני, וחזרנו מבולבלים
אורית נבון
18 בינואר 2017
12:16
עודכן ב 17 אוקטובר 09:01