תיעוד במצלמה נסתרת. השכר השעתי לא עובר את שכר המינ
סמאח ותד

סוג ד' | 15 שקל לשעה

כך מעסיקים בחברה הערבית עוברים על חוקי התעסוקה
סמאח ותד
19 בינואר 2017
18:53