t
לוסי איוב ויוסי פיין

כאן סקרנים | מה בעצם התפקיד של הבסים ולמה הם כל כך חשובים?

הבסים נמצאים שם תמיד. פעם התפקיד היה של הבסיסט והיום הטכנולוגיה נותנת הרבה פעמים את הבס, אז למה הוא כל כך חשוב? לוסי איוב יצאה לפגוש את המפיק והבסיסט האגדי יוסי פיין, ובדקה למה הבס חשוב כל כך, אפילו שלפעמים אנחנו אפילו לא שומעים אותו
לוסי איוב
11 בינואר 2021
12:03