t
ארון השירים היהודי | פרק 13 - מיכה שטרית

ארון השירים היהודי | פרק 13 - מיכה שטרית

עומר בן רובי מארח מוזיקאים ומוזיקאיות לשיחה על יהדות, ישראליות ומה שביניהן והטקסטים שהשפיעו על חייהם ויצירתם, מימי התנ"ך ועד ישראל 2021. אורח: מיכה שטרית
מערכת כאן
16 באפריל 2021
14:01