t
חדר החדשות | 17.01.21

חדר החדשות | 17.01.21

תוכנית אקטואליה חדשה המתמקדת בחדשות היום עם דיווחים מהשטח ומהאולפן, ומסקרת את הנעשה בזירה הפוליטית לקראת בחירות 2021. מגישה: רינת ספיבק.
מערכת כאן
17 בינואר 2021
17:41

סרטון מונגש לבעלי לקות שמיעה