ארכיון
צילום: עמרי עומסי, רשות הטבע והגנים

בקרוב: הסוף לזיהום הטבע בכלים חד פעמיים?

השרה גמליאל מקדמת תיקון לכללים בגנים הלאומיים עוד בכנסת הנוכחית • עוד בכללים החדשים: איסור השלכת פסולת בגנים והגדרת אזורים שקטים
מיכל וסרמן
19 בינואר 2021
10:12

האם בקרוב תיאסר הכנסת כלים חד פעמיים לגנים הלאומיים של ישראל? השרה להגנת הסביבה גילה גמליאל מקדמת תיקון לכללי הסדרים וההתנהגות בגנים הלאומיים, שיכלול את האיסור על הכלים שפוגעים בטבע.

לאחר המלצת רשות הטבע והגנים בעניין, גמליאל תשלים בימים הקרובים את השגת האישורים הנדרשים ממשרדי הפנים, הביטחון והתחבורה, ובקרוב תעביר את הכללים לוועדת הפנים והגנת הסביבה, במטרה לאשר את הכללים עוד במהלך הכנסת ה-23. 

הכללים מציעים הסדרה של פעילויות שונות בתחומי הגנים הלאומיים ובפעם הראשונה, יכללו איסור על הכנסת כלי אוכל ושתייה חד פעמיים. איסור זה נועד בראש ובראשונה לצמצם את הפגיעה בטבע ובערכי הטבע המצויים מפסולת של כלים חד פעמיים, שמתפזרים ומתעופפים ויוצרים לכלוך. כלים אלה עלולים לסכן את בעלי החיים המצויים בגנים הלאומיים, מעבר לנזקים שהשימוש העודף יוצר לסביבה הגלובלית.

איסור זה מצטרף לצעדים משמעותיים שנקטו רשויות מקומיות בעת האחרונה, שפעלו בסיוע המשרד להגנת הסביבה לחקיקת חוקי עזר להגבלת השימוש בכלים חד פעמיים במטרה להילחם בתופעת הפסולת, ובמיוחד פסולת הפלסטיק החד פעמי בחופים, בגנים ובמקורות המים.

הכללים החדשים יכללו גם איסור על השלכת פסולת בגן לאומי, אלא למכלי אצירה המיועדים לכך, והגדרה של אזורים "שקטים" בתחומי הגנים הלאומיים, שבתחומם תיאסר הפעלה של כלי נגינה ומכשירי קול שונים.