t
שופטים בשר ודם | דתית או דמוקרטית - פרק 2
צילום מסך

שופטים בשר ודם | דתית או דמוקרטית - פרק 2

סדרת דוקו הבוחנת את מעמד בית המשפט העליון בחברה הישראלית באמצעות תיקים מעוררי מחלוקת, דרך עיניהם של השופטים שפסקו בהם. פרק 2. דתית או דמוקרטית: כיצד מוכרע המאבק בין חוק האלוהים לחוקים שחוקקו בני אדם
מערכת כאן
22 בפברואר 2021
21:34