פנייה להגשת מועמדות למשרות בפטור ממכרז בחטיבת החדשות

דרושים | משרות פתוחות

תאגיד השידור הישראלי פונה למועמדים מתאימים להגיש מועמדות למשרות הבאות בחטיבת החדשות, אשר פטורות מהליך מכרזי לפי חוק השידור הציבורי הישראלי (התשע"ד-2014).


* לתשומת לב – פרסום זה אינו מתייחס למשרות פנויות בתאגיד, אלא מיועד ליצירת תיבת פניות שתשמש את התאגיד בשעת הצורך.
התאגיד אינו מתחייב לזמן לראיון מי מהפונים, וכן לא תישלח הודעה כלשהי למועמדים שהגישו מועמדות, למעט אם הוחלט לזמנם.


עורכים/ות למהדורות ולתוכניות האקטואליה בטלוויזיה – משרה מס' 15254
עורכי/ות משנה למהדורה ולתוכניות האקטואליה – משרה מס' 15255
עורכי/ות מבזקים – משרה מס' 15256
עורכי/ות תכניות בכאן רשת ב' – משרה מס' 15257
עורכי/ות חדשות בחדר החדשות של כאן רשת ב' – משרה מס' 15258
קרייני/ות חדשות בחדר החדשות של כאן רשת ב' – משרה מס' 15259
מפיקים/ות למהדורות ולתוכניות האקטואליה בטלוויזיה – משרה מס' 15260
כתבי/ות חדשות – משרה מס' 15261
פרשנים/ות – משרה מס' 15262
ראשי תחום – משרה מס' 15263
ראש דסק אחוד – משרה מס' 15264
ראש דסק בדיגיטל החדשותי – משרה מס' 15265
עורך/ת ראשי/ת בדיגיטל החדשותי – משרה מס' 15266
במאי/ות אולפן – משרה מס' 15267
קשבים/ות – משרה מס' 15268
תחקירן/יות – משרה מס' 15330
מגישים/ות למהדורות ולתוכניות האקטואליה בטלוויזיה – משרה מס' 15269
מגישים/ות לתוכניות בכאן רשת ב' – משרה מס'15270
צלמי/ות שטח – משרה מס' 15271

המשרות 15268 (קשבים/ות) ו-15330 (תחקירנים/ות) מתאימות לבעלי/ות ניסיון קודם בתחום העיסוק של התפקיד.
שאר המשרות מתאימות לבעלי/ות ניסיון קודם של שנה לפחות בתחום העיסוק של התפקיד.

בכל המשרות יינתן יתרון לבעלי ניסיון בעבודה בגוף שידור.

תוקף המועמדות - 3 חודשים מיום הגשת המועמדות.

כדי להגיש מועמדות למאגרים, יש לשלוח דף קורות חיים לכתובת jobs@kan.org.il. בכותרת הדוא"ל יש לכתוב את השם המלא של המועמד ואת מספר המשרה כפי שמופיע לעיל. במידה ומגישים מועמדות לכמה משרות, יש לשלוח דוא"ל נפרד לכל משרה.

•מיקום המשרות: ירושלים, ת"א או כל אתר אחר לפי צרכי המשרה.
•כל המשרות מיועדות לגברים ולנשים כאחד.
•ההעסקה כשכיר/ה.
•תינתן אפשרות להעסקה בהיקף משרה חלקי או לתקופה זמנית בהתאם לצרכי המערכת.

תינתן עדיפות לבני האוכלוסיה הערבית, לרבות הדרוזית והצ'רקסית, למי שהוא או שאחד מהוריו נולדו באתיופיה, נשים, בני האוכלוסייה החרדית, עולים חדשים, אנשים עם מוגבלות - בהתאם להוראות והגדרות חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959. כדי לקבל את ההעדפה, יש למלא טופס הצהרה על השתייכות לאוכלוסיה הזכאית לייצוג הולם באתר הדרושים של כאן, ולצרף לפנייה.

נא לא להגיש מועמדות באמצעות הלחצן "הגש מועמדות" להלן אלא ישירות לדוא"ל כפי שמפורט לעיל.

הגשת מועמדות