פנייה להגשת מועמדות למשרות בפטור ממכרז בחטיבת הטלוויזיה

דרושים | משרות פתוחות

תאגיד השידור הישראלי פונה למועמדים מתאימים להגיש מועמדות למשרות הבאות בחטיבת הטלוויזיה, אשר פטורות מהליך מכרזי לפי חוק השידור הציבורי הישראלי (התשע"ד-2014).

* לתשומת לב – פרסום זה אינו מתייחס למשרות פנויות בתאגיד, אלא מיועד ליצירת תיבת פניות שתשמש את התאגיד בשעת הצורך.
התאגיד אינו מתחייב לזמן לראיון מי מהפונים, וכן לא תישלח הודעה כלשהי למועמדים שהגישו מועמדות, למעט אם הוחלט לזמנם.

רפרנטי/ת (עורכים/ות אחראיים/ות) לחטיבת הטלוויזיה, לליווי הפקות טלוויזיה בתחומי תרבות ובידור – מס' משרה: 15336
רפרנטי/ת (עורכים/ות אחראיים/ות) לחטיבת הטלוויזיה, לליווי הפקות טלוויזיה בתחומי דרמה – מס' משרה: 15337
רפרנטי/ת (עורכים/ות אחראיים/ות) לחטיבת הטלוויזיה, לליווי הפקות טלוויזיה בתחומי דוקו – מס' משרה: 15338
רפרנטי/ת (עורכים/ות אחראיים/ות) לחטיבת הטלוויזיה, לליווי הפקות טלוויזיה בתחומי ילדים ונוער – מס' משרה: 15339

-המשרות מתאימות לבעלי ניסיון של 7 שנים לפחות בתפקידי עריכת תוכן, יצירת תוכן או כתיבה בתחומים הרלוונטיים.
-יינתן יתרון לבעלי ניסיון בעבודה ביצירת תוכן לטלוויזיה ובליווי הפקות בגופי שידור ובבתי הפקה.


תוקף המועמדות - 3 חודשים מיום הגשת המועמדות.

כדי להגיש מועמדות למאגרים, יש לשלוח דף קורות חיים לכתובת jobs@kan.org.il. בכותרת הדוא"ל יש לכתוב את השם המלא של המועמד ואת מספר המשרה כפי שמופיע לעיל. במידה ומגישים מועמדות לכמה משרות, יש לשלוח דוא"ל נפרד לכל משרה.

•מיקום המשרות: ת"א, ירושלים או כל אתר אחר לפי צרכי המשרה.
•כל המשרות מיועדות לגברים ולנשים כאחד.
•ההעסקה כשכיר/ה.
•תינתן אפשרות להעסקה בהיקף משרה חלקי או לתקופה זמנית בהתאם לצרכי המערכת.

תינתן עדיפות לבני האוכלוסייה הערבית, לרבות הדרוזית והצ'רקסית, למי שהוא או שאחד מהוריו נולדו באתיופיה, נשים, בני האוכלוסייה החרדית, עולים חדשים, אנשים עם מוגבלות - בהתאם להוראות והגדרות חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959. כדי לקבל את ההעדפה, יש למלא טופס הצהרה על השתייכות לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם באתר הדרושים של כאן, ולצרף לפנייה.

נא לא להגיש מועמדות באמצעות הלחצן "הגש מועמדות" להלן אלא ישירות לדוא"ל כפי שמפורט לעיל.

הגשת מועמדות