יועץ/ת ועורך/ת לשון מתחיל/ה למשרה זמנית

דרושים | משרות פתוחות

תיאור התפקיד: 
יעוץ לשוני ועריכת לשון בשפה העברית לטקסטים משודרים וכתובים בכל אמצעי השידור בתאגיד.
שליטה מלאה בדקדוק, תחביר ולשון השידור. דרושה שליטה מלאה בניקוד. 

התפקיד דורש ידע כללי נרחב ויחסי אנוש טובים.

תנאי הסף: 
תואר ראשון בלשון עברית
ניסיון של שנתיים לפחות בעריכת לשון ו/או בייעוץ לשוני בתחום התקשורת המשודרת (כולל דיבוב או קריינות)
המיונים לתפקיד יכללו מבדק מקצועי


תנאים נוספים המהווים יתרון:
תואר שני בלשון עברית
תעודה בעריכת לשון
ניסיון בהדרכה או בהוראה בתחומי הדקדוק, התחביר והניסוח
ניסיון בעבודה בדסק חדשות


תנאי המשרה:
ההעסקה בהיקף של משרה מלאה לתקופה זמנית של שנה. תיתכן אפשרות להעסקה במשרה חלקית בכפוף לצרכי המערכת.
אתר העבודה: ירושלים. במקרים מסוימים תתאפשר גם עבודה חלקית מהבית.


מועד אחרון להגשת מועמדות: 8.11.2020
המודעה מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
יש להגיש את המועמדות למשרה בצירוף קובץ קורות חיים עדכני ואישורים רלוונטיים ולאחר שנבדקה העמידה בתנאי הסף.
התאגיד אינו מספק הסדרי תחבורה בשעות בהן אין תחבורה ציבורית
למטרת ייצוג הולם בתאגיד השידור הישראלי, בגיוס למשרה זו תיתנן עדיפות למועמדים הבאים: בני האוכלוסיה הערבית, לרבות הדרוזית והצ'רקסית, מי שהוא או שאחד מהוריו נולדו באתיופיה, נשים, בני האוכלוסייה החרדית, עולים חדשים, אנשים עם מוגבלות - בהתאם להוראות והגדרות חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959. כדי לקבל את ההעדפה, יש למלא טופס הצהרה על השתייכות לאוכלוסיה הזכאית לייצוג הולם באתר הדרושים של כאן, ולצרף לפנייהפרסום:

תם מועד הגשת המועמדות