עורך/ת ראשי/ת בדיגיטל החדשותי

דרושים | פנייה להיכלל במאגר פונים למשרות פטורות ממכרז – חטיבת החדשות

תאגיד השידור הישראלי פונה למועמדים מתאימים להגיש מועמדות למשרה עורך/ת ראשי/ת בדיגיטל החדשותיאשר פטורה מהליך מכרזי לפי חוק השידור הציבורי הישראלי (התשע"ד-2014).


* לתשומת לב – פרסום זה אינו מתייחס למשרה פנויה בתאגיד, אלא מיועד ליצירת תיבת פניות שתשמש את התאגיד בשעת הצורך.
התאגיד אינו מתחייב לזמן לראיון מי מהפונים, וכן לא תישלח הודעה כלשהי למועמדים שהגישו מועמדות, למעט אם הוחלט לזמנם.

המשרה מתאימה לבעלי/ות ניסיון קודם של שנה לפחות בתחום העיסוק של התפקיד.

יינתן יתרון לבעלי ניסיון בעבודה בגוף שידור.

תוקף המועמדות - 3 חודשים מיום הגשת המועמדות.

- מיקום המשרה: ירושלים, ת"א או כל אתר אחר לפי צרכי המשרה.
- המשרות מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
- ההעסקה כשכיר/ה.
- תינתן אפשרות להעסקה בהיקף משרה חלקי או לתקופה זמנית בהתאם לצרכי המערכת.

תינתן עדיפות לבני האוכלוסיה הערבית, לרבות הדרוזית והצ'רקסית, למי שהוא או שאחד מהוריו נולדו באתיופיה, נשים, בני האוכלוסייה החרדית, עולים חדשים, אנשים עם מוגבלות - בהתאם להוראות והגדרות חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959. כדי לקבל את ההעדפה, יש למלא טופס הצהרה על השתייכות לאוכלוסיה הזכאית לייצוג הולם באתר הדרושים של כאן, ולצרף לפנייה.

הגשת מועמדות