עורך/ת ו/או מגיש/ה לתחנות המוזיקה : כאן גימל / כאן 88 / כאן קול המוסיקה

דרושים | פנייה להיכלל במאגר פונים למשרות פטורות ממכרז – חטיבת הרדיו

תאגיד השידור הישראלי פונה למועמדים מתאימים להגיש מועמדות למשרה עורך/ת ו/או מגיש/ה לתחנות המוזיקה : כאן גימל / כאן 88 / כאן קול המוסיקה . אשר פטורה מהליך מכרזי לפי חוק השידור הציבורי הישראלי (התשע"ד-2014).

* לתשומת לב – פרסום זה אינו מתייחס למשרות פנויות בתאגיד, אלא מיועד ליצירת תיבת פניות שתשמש את התאגיד בשעת הצורך.
התאגיד אינו מתחייב לזמן לראיון מי מהפונים, וכן לא תישלח הודעה כלשהי למועמדים שהגישו מועמדות, למעט אם הוחלט לזמנם.


המשרה מתאימה לבעלי ניסיון של שנה לפחות בעבודה בגוף מדיה בתפקיד תוכן (עריכה/כתיבה/הגשה) בתחום השידור של התחנה הרלוונטית או סיום לימודי תקשורת/ מדיה במוסד אקדמי מוכר.

תוקף המועמדות - 3 חודשים מיום הגשת המועמדות.


•מיקום המשרות: ירושלים.
•כל המשרות מיועדות לגברים ולנשים כאחד.
•ההעסקה כשכיר/ה.
•תינתן אפשרות להעסקה בהיקף משרה חלקי או לתקופה זמנית בהתאם לצרכי המערכת.

תינתן עדיפות לבני האוכלוסיה הערבית, לרבות הדרוזית והצ'רקסית, למי שהוא או שאחד מהוריו נולדו באתיופיה, נשים, בני האוכלוסייה החרדית, עולים חדשים, אנשים עם מוגבלות - בהתאם להוראות והגדרות חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959. כדי לקבל את ההעדפה, יש למלא טופס הצהרה על השתייכות לאוכלוסיה הזכאית לייצוג הולם באתר הדרושים של כאן, ולצרף לפנייה.

הגשת מועמדות