רפרנטי/ת (עורכים/ות אחראיים/ות) לחטיבת הטלוויזיה, לליווי הפקות טלוויזיה בתחומי ילדים ונוער

דרושים | פנייה להיכלל במאגר פונים למשרות פטורות ממכרז – חטיבת הטלוויזיה

תאגיד השידור הישראלי פונה למועמדים מתאימים להגיש מועמדות למשרה רפרנטי/ת (עורכים/ות אחראיים/ות) לחטיבת הטלוויזיה, לליווי הפקות טלוויזיה בתחומי ילדים ונוער . אשר פטורה מהליך מכרזי לפי חוק השידור הציבורי הישראלי (התשע"ד-2014).

* לתשומת לב – פרסום זה אינו מתייחס למשרות פנויות בתאגיד, אלא מיועד ליצירת תיבת פניות שתשמש את התאגיד בשעת הצורך.
התאגיד אינו מתחייב לזמן לראיון מי מהפונים, וכן לא תישלח הודעה כלשהי למועמדים שהגישו מועמדות, למעט אם הוחלט לזמנם.


-המשרות מתאימות לבעלי ניסיון של 7 שנים לפחות בתפקידי עריכת תוכן, יצירת תוכן או כתיבה בתחומים הרלוונטיים.
-יינתן יתרון לבעלי ניסיון בעבודה ביצירת תוכן לטלוויזיה ובליווי הפקות בגופי שידור ובבתי הפקה

תוקף המועמדות - 3 חודשים מיום הגשת המועמדות.


•מיקום המשרות: ת"א. ייתכן מעבר לירושלים בהמשך הדרך.
•כל המשרות מיועדות לגברים ולנשים כאחד.
•ההעסקה כשכיר/ה.
•תינתן אפשרות להעסקה בהיקף משרה חלקי או לתקופה זמנית בהתאם לצרכי המערכת.

תינתן עדיפות לבני האוכלוסיה הערבית, לרבות הדרוזית והצ'רקסית, למי שהוא או שאחד מהוריו נולדו באתיופיה, נשים, בני האוכלוסייה החרדית, עולים חדשים, אנשים עם מוגבלות - בהתאם להוראות והגדרות חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959. כדי לקבל את ההעדפה, יש למלא טופס הצהרה על השתייכות לאוכלוסיה הזכאית לייצוג הולם באתר הדרושים של כאן, ולצרף לפנייה.

הגשת מועמדות