פטור ממכרז- שדר/ית מוזיקה וחדשות ברדיו בחטיבת המדיה בערבית ב-50% משרה- החלפה לחל"ד

דרושים | משרות פתוחות

תאגיד השידור הישראלי מעוניין לגייס שדר/ית מוזיקה וחדשות ברדיו בחטיבת המדיה בערבית.
התפקיד כולל הגשת רצפים מוזיקאליים ברדיו מכאן, שמירה על רצף שידורים תקין על כל מרכיביו. הגשת מהדורות חדשות.
נדרשים קול רדיופוני, שליטה בשפה הערבית ברמה גבוהה, היכרות עם תחום האקטואליה ועם מוזיקה לסוגיה בדגש על מוזיקה ערבית.

המשרה מתאימה לבעלי/ות:
-שנת ניסיון אחת לפחות ב-5 שנים האחרונות בהגשת תוכניות או רצפים של מוזיקה ברדיו בשפה הערבית או בהגשת חדשות/אקטואליה בשפה הערבית.
-שליטה בשפה הערבית על בוריה.

יינתן יתרון לבעלי/ות:
-תואר אקדמי ממוסד המוכר ע"י המל"ג או הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל במשרד החינוך.
-ניסיון בעבודה בגוף שידור.

תנאי המשרה
ההעסקה בהיקף של 50% ממשרה מלאה. תיתכן אפשרות לשינוי בהיקף המשרה בהמשך, בכפוף לצרכי המערכת.
המשרה זמנית - החלפה לחופשת לידה. מובהר כי התאגיד יהיה רשאי לסיים את העסקת העובד/ת שי/תתקבל למשרה לפני המועד האמור בהתאם לדין.

הגיוס למשרה בפטור ממכרז - בחירת המועמד תיעשה על בסיס שיקולים עניינים ומקצועיים וללא משוא פנים. התאגיד אינו מתחייב לזמן לראיון מי מהפונים. לא תישלח כל הודעה למועמדים שהגישו מועמדות למשרה למעט אם הוחלט לזמנם.
ניתן להגיש מועמדות עד: שבועיים ולהיכלל למהלך 3 חודשים במאגר הפונים למשרה.
.

אתר העבודה: ירושלים.
המשרה מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
תינתן עדיפות לבני האוכלוסיה הערבית, לרבות הדרוזית והצ'רקסית, למי שהוא או שאחד מהוריו נולדו באתיופיה, נשים, בני האוכלוסייה החרדית, עולים חדשים, אנשים עם מוגבלות - בהתאם להוראות והגדרות חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959. כדי לקבל את ההעדפה, יש למלא טופס הצהרה על השתייכות לאוכלוסיה הזכאית לייצוג הולם באתר הדרושים של כאן, ולצרף לפנייה.

תם מועד הגשת המועמדות