פטור ממכרז - סטודנט/ית לחטיבת המדיה בערבית

דרושים | משרות פתוחות

תיאור התפקיד
סיוע במטלות תחקירנות והפקה בחדשות המדיה בערבית בירושלים. סיוע בהבאת סיפורים ורעיונות חדשים, ובהרחבת רשת המרואיינים והאורחים.

דרישות המשרה
סטודנט/ית לתואר ראשון או שני בעל/ת יתרת לימודים של שנה לפחות במוסד אקדמאי המוכר על ידי המל"ג או סטודנט במוסד להכשרת הנדסאים וטכנאים שבפיקוח משרד הכלכלה והתעשייה (נא לצרף לפנייה אישור לימודים עדכני).

עברית וערבית ברמה גבוהה (נא לציין בקורות החיים את רמת השליטה).


תנאי המשרה
עד 120 שעות חודשיות. המשרה הינה שעתית.
הגיוס למשרה פטור ממכרז - בחירת המועמד תיעשה על בסיס שיקולים עניינים ומקצועיים וללא משוא פנים. התאגיד אינו מתחייב לזמן לראיון מי מהפונים. לא תישלח הודעה כלשהי למועמדים/ות שהגישו מועמדות למשרה, למעט אם הוחלט לזמנם לראיון.

אתר העבודה: ירושלים
מועד אחרון להגשת מועמדות: 23.9.2021

- המודעה מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
- נדרשת שליטה בשפה העברית.
- יש להגיש את המועמדות למשרה בצירוף קובץ קורות חיים עדכני ואישורים רלוונטיים ולאחר שנבדקה העמידה בדרישות.
- התאגיד אינו מספק הסדרי תחבורה בשעות בהן אין תחבורה ציבורית
- למטרת ייצוג הולם בתאגיד השידור הישראלי, בגיוס למשרה זו תינתן עדיפות למועמדים הבאים: בני האוכלוסיה הערבית, לרבות הדרוזית והצ'רקסית, מי שהוא או שאחד מהוריו נולדו באתיופיה, נשים, בני האוכלוסייה החרדית, עולים חדשים, אנשים עם מוגבלות - בהתאם להוראות והגדרות חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959. כדי לקבל את ההעדפה, יש לציין בעת הגשת המועמדות את דבר ההשתייכות לאוכלוסיה הזכאית לייצוג הולם בשדה המתאים

תם מועד הגשת המועמדות